top of page

Evlilik Öncesi Danışmanlığı neden almalısınız...

Güncelleme tarihi: 4 Nis 2021Evlilik Öncesi Danışmanlık Nedir?

Evliliğe hazırlık sürecinde; ileride oluşabilecek krizlerin önlenmesi ve sağlıklı temeller üzerine evliliğin oturtulması amacıyla, çiftlere verilen bir danışmanlık hizmetidir.

Evliliğin ilk yılları riskli dönemler olduğu için bu yıllarda evlilik yara alırsa ilişkinin onarılması daha zor olmaktadır. Eşler birbirlerini tanıma ve birbirlerine uyum sağlama sürecinde oldukları için krizlere ve sorunlara karşı toleransları daha azdır. Oluşabilecek problemleri önceden konuşmak, evlilik süreci ve sağlıklı ilişki kurma konusunda danışmanlık almak riski en aza indirmektedir. Evlilik kurumu özen ve bakım isteyen bir kurumdur. Bu sebeplerden dolayı; evlilik öncesi danışmanlık hizmeti, evlilik öncesinde bütün çiftlere önerilmektedir.

Çiftler, danışmanlık süresince kendileriyle ilgili, ilişkileriyle ilgili ve evlilik süreci ile ilgili yeni bakış açıları edinmeleri sağlanmaktadır. Hepimizin ilişkilere ve evliliğe dair pek çok ön yargılarımız olabilmekle birlikte, ancak bunların pek çoğu gerçeklikten uzak durumlardır. Evlilik öncesi danışmanlık sürecinde kişiler, bu varsayım ve ön yargılarını gözden geçirme şansı elde ederler.

Evlilik öncesi danışmanlığın hedefi, evlilikte ortaya çıkabilecek sorunları, sağlıklı bir bakış açısı ile değerlendirmelerini ve çözüme ulaşmalarını sağlamaktır. Evlilik öncesi danışmanlık, gerçekçi bir değerlendirme ile, her iki taraf için de, olası zorluk ve güzellikleri ele alma sürecidir.

Evlilik öncesi danışmanlık konuları nelerdir?

Evlilik öncesi danışmanlıkta öncelikle sorun ve beklentiler netleştirilir. Her ne kadar danışmanlığın genel hedefleri olsa da, her çift için spesifik hedefler belirlenmelidir.

Hedeflere ulaşabilmek için ilk yapılması gereken taraflar arasında sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesidir. Sağlıklı bir iletişim, her iki tarafın da kendini uygun yollarla ifade edebildiği ve karşısındakini anlama çabasıdır. Evlilik öncesi danışmanlığın hedefi, “sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamaktır.”

Konu örnekleri;

 • Düğünün zamanın planlanması,

 • Mekanın planlanması,

 • Düğün zamanı yapılacaklar ve beklentiler,

 • Evlilikle ilgili beklentilerin karşılıklı olarak ifade edilmesi ve netleştirilmesi,

 • Yaşanılacak semtin belirlenmesi,

 • İş yaşantısı ile ilgili beklentilerin karşılıklı netleştirilmesi,

 • Çocuk yetiştirme tarzlarıyla ilgili düşüncelerin ifade edilmesi,

 • Boş zaman ve tatillerle ilgili beklentilerin netleştirilmesi,

 • Evlilikte rol dağılımıyla ilgili beklentilerin ele alınması,

 • Birincil ailelerle (her iki tarafın aileleri) ilişkilerin düzeni,

 • Doğru iletişimi nasıl kurulacağı bilgilendirmesi,

​​

Evlilik gittikçe sosyal bir olgu olmaktan ziyade bireysel bir olgu haline gelmektedir. Yani evlilik sürecini geleneksel olarak tanımlanmış roller değil, tarafların dinamikleri daha çok şekillendirmektedir.


4 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page