top of page

Olay Yeri İncelemesi

Ülkemizde bugünkü uygulamada olay yerindeki cesedin muayenesinin kimler tarafından ve nasıl yapılacağı CMUK'un 7. faslında belirlenmiş ve ölü keşfinin bilirkişi durumundaki hekim eşliğinde hakim veya savcı tarafından yapılacağı belirtilmiştir.


Olay yeri incelemesinin amacı söz konusu olayın nasıl meydana geldiğinin araştırılması, suçlunun olay yerinde bıraktığı maddi delillerin ve yol gösterici izlerin belirlenmesi ve toplanmasıdır. Birçok ek bulgu ve delil oluşturacak materyalin araştırılması gereken bir süreçtir. Olay yeri incelemesinin başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için her olayda ve olayın özelliğine göre o konuyla ilgili çeşitli uzmanların görevlendirilmesi şarttır. Bunlardan herhangi birinin eksik yapılması yanlış sonuçlara varılmasına yol açabilir.

  • Adli Fotoğrafçılık

  • Delil Yorumlama

  • Dosya İnceleme

  • Kriminal Rapor Değerlendirilmesi

bottom of page