top of page

Kurum Danışmanlığı;

 

Sistemin uyumlu bir şekilde çalışması, kurumun verimliliğini ve üretkenliğinin göstergesi olarak bilinir. 

 

Kurumsal danışmanlık hizmetinde, danışman sistemin tüm parçalarını ayrı ayrı inceler, oluşmuş veya oluşabilecek eksikliklerin analiz eder, analizler sonucunda hedeflere giden yolda eksikleri dolduracak veya telafi edecek yeni yapı taşlarını belirler ve yapılması planlanan çalışmaları yönetime rapor halinde sunar. Tüm bu çalışmalar kurumun kimliğine ve hedeflerine uygun olarak dizayn edilir ve uygulamaya konulacak şekilde çalışılır.

 

Kurumsal danışmanlık hizmeti, çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmaya, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenlemeye, çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmeye ve üretkenliğini geliştirilmesine yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri düzenler. 

 

Bir kurumun çalışan memnuniyetinin yüksek olması o kurumda yapılan işin kalitesini ve verimliliğini arttırmaktadır.

 

Yapılan kurumsal analizde kurum içi dengeler, departmanlar arası dengeler, çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, kurum performansı değerlendirilerek kurumun ihtiyaç duyabileceği sorunları belirler. Belirlediği raporları yönetim ve İK departmanları ile paylaşır.

 

Paylaşım sonrasında hep birlikte “hedef belirleme, uygulama” konusunda çalışmalar başlatılır. 

 

Hedef belirleme süreci, 

 

Kurum yöneticilerinin beklenti ve ihtiyaçları, analizler ile bir bütün haline getirilerek kapsamlı bir değerlendirmeye alınır. Aylık ve yıllık plan içerisinde geliştirilmesi hedeflenen noktalar belirlenir.

 

Hedeflerin netleştirilmesi oldukça önemlidir. Bu süreçte hedef ve amaçlarına uygun ilerlenerek ihtiyaca göre seminerler, eğitimler, ekiplere yönelik grup çalışmaları planlanarak uygulamaya yönelik rota belirlenir.

 

Uygulama süreci, 

 

Uygulamada aktif katılımın sağlanacağı ihtiyaca yönelik eğitimler, şirket çalışanları için en verimli olacak zaman göz önüne alınarak hayata geçirilir.

 

Çalışanların bireysel mutluluk ve memnuniyetinden, ekiplerin ve departmanların ihtiyaçlarına kadar, gerektiğinde yönetimin de aktif katılımı ile motivasyonu, ekip olma bilincini, çalışan memnuniyeti arttırmaya yönelik amaca uygun uygulamalı ve sözel program içerikleri hazırlanır ve yıllık planlamaya eklenir. 

 

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. 

bottom of page