top of page

İK danışmanlığı

 

İnsan Kaynakları Danışmanı, personel işe alım süreç veya yöntemlerini düzenleme, performans ve yetenek yönetimini sağlama ile eğitim planlama konularında hizmet verdiği kuruma danışmanlık hizmeti sunar.

 

İK Danışmanlığı Ne Yapar?

 

 • Kurum içinde insanların niteliklerini ve kurum ihtiyaçlarını belirler.

 • Çalışan ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütür.

 • Çalışanların kariyer geliştirme süreçlerinde onlarla özel görüşmeler ayarlayarak sürecin iyi bir şekilde yürütülmesine destek olur.

 • Çalışanların eğitim ya da gelişim faaliyetlerini belirler.

 • İşletmede görev yapan tüm çalışanların işe aidiyet duygusunun artmasını sağlar.

 • Her pozisyonda çalışan personellerin en yüksek performansı göstermesi konusunda gerekli destek sağlar.

 • İşveren ile işçi arasındaki ilişkileri düzenler.

 • İşe alım sürecinde başvuru yapan adaylarla görüşerek pozisyon için en doğru adayı belirler.

 • İşe alım sürecinde birim yöneticileriyle mülakatları yönetir.

 • İşletmeniz için profesyonel işe alım stratejileri geliştirilmesini sağlar.

 • İnsan kaynakları konusunda kanun, yönetmelik ve prosedür gibi konularda danışmanlık hizmeti verir. 

 

Yukarıda bahsedilen süreçlerle, çalışanların verimlilikleri üzerinde doğrudan etkisi olan sağlıklı ve refah çalışma koşulları sağlanmış olacaktır. Eğer İnsan Kaynakları danışmanlık firması süreci iyi yönetirse çalışanların mutluluğu ve memnuniyetinin sağlanmasından dolayı firma değer kazanacak ve başarı derecesi artacaktır.

bottom of page